मागासवर्गीयांसाठी 1 लाखापर्यंत थेट कर्ज योजना: अर्ज, पात्रता,कागदपत्रे, हप्ते, व्याजदर

Thet Karj Yojana Mahiti: नमस्कार मित्रांनो, आज आपण या लेखामध्ये महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ अंतर्गत इतर मागासवर्गीयांसाठी राबवण्यात येणाऱ्या थेट कर्ज योजना ची माहिती पाहणार आहोत. त्यामध्ये या कर्जाचा तपशील काय असणार आहे, कर्जाची परतफेड कालावधी, आवश्यक पात्रता, प्राधान्य, कर्जाचे हप्ते आणि व्याजदर तसेच आवश्यक कागदपत्रे, अर्ज कुठे करावा या संबंधित संपूर्ण माहिती या लेखामध्ये पाहणार आहोत.

कर्जाचा तपशील

 • थेट कर्ज योजनेअंतर्गत प्रकल्प मर्यादा 25,000 एवढी आहे.
 • कर्जाचा व्याजदर दोन टक्के असणार आहे.
 • कर्ज तीन वर्ष कालावधीत परतफेड करायचे आहे.

थेट कर्जासाठी आवश्यक लाभार्थी पात्रता

 • लाभार्थी इतर मागासवर्गीय असावा.
 • अर्जदार महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा.
 • अर्जदाराचे वय 18 ते 50 वर्ष वर्ष दरम्यान असावे.
 • अर्जदार कोणत्याही बँकेचा, महामंडळाचा किंवा वित्तीय संस्थेचा थकबाकीदार नसावा.
 • बीज भांडवल योजनेकरता व थेट योजना कर्ज योजने करता शहरी आणि ग्रामीण भागातील अर्जदाराचे उत्पन्न वार्षिक उत्पन्न 1 लाख रुपयांपेक्षा कमी असणे गरजेचे आहे.
 • अर्जदाराचा सिबिल क्रेडिट स्कोअर किमान ५०० इतका असणे आवश्यक आहे.
 • राष्ट्रीय महामंडळाच्या सर्व योजनांसाठी ग्रामीण भागातील अर्जदाराचे वार्षिक उत्पन्न 98,000 पेक्षा कमी असणे गरजेचे आहे. तर शहरी भागातील अर्जदारांसाठी वार्षिक उत्पन्न 1 लाख 20 हजार पेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे.
 • कर्ज योजनेअंतर्गत कुटुंबातील एकाच व्यक्तीला लाभ घेता येईल.
 • अर्जदाराने जो व्यवसाय निवडला आहे, त्याचा त्याला अनुभव आणि आवश्यक ज्ञान असणे गरजेचे आहे.

थेट कर्ज योजनेसाठी प्राधान्य

महाराष्ट्र शासनाच्या कौशल्य विकास विभागामार्फत आणि शासकीय किंवा निमशासकीय संस्थांमधून तांत्रिक प्रशिक्षण घेतलेलय अनुभवी तरुण मुले / मुली यांना प्राधान्य दिले जाते.

महिला बचत गट कर्ज योजना संपूर्ण माहिती: कर्ज, व्याजदर, फायदे, पात्रता,

थेट कर्ज योजना कर्जाचे हप्ते आणि व्याज

 • नियमित 48 समान मासिक हप्त्यांमध्ये मुद्दल रु.2,085/- परतफेड करणाऱ्या लाभार्थीना व्याज द्यावे लागणार नाही. परंतु नियमित परतफेड न करणाऱ्या लाभार्थीना जेवढे कर्जाचे हप्ते थकित होतील. त्या रक्कमेवर द. सा. द. शे. 4% व्याजदर आकारण्यात येईल.
 • कर्ज रक्कमेचा पहिला हप्ता रु.75,000/- इतका असेल.
 • दुसरा हप्ता रु.25,000/- (म्हणजेच 25% रक्कम) प्रत्यक्ष उद्योग सुरु झाल्यानंतर तीन महिन्यांनंतर जिल्हा व्यवस्थापकांच्या तपासणी अभिप्रायानुसार दिला जाईल.

थेट कर्ज योजना अर्जासाठी पोर्टलवर अपलोड करावयाची आवश्यक कागदपत्रे कोणती?

 • जातीचे प्रमाणपत्र
 • शिधापत्रिकेचे प्रमाणित प्रत
 • पासपोर्ट आकाराचा फोटो
 • व्यवसाय स्थळाची भाडे पावती
 • करारनामा
 • सातबारा उतारा
 • उत्पन्नाचा दाखला सोबत सक्षम अधिकाऱ्याने तो प्रगत गटात मोडत नसल्याबाबतचे प्रमाणपत्राची साक्षांकित प्रत
 • शैक्षणिक प्रमाणपत्र किंवा जन्माचा दाखला
 • दोन जामिनदारांची प्रमाणपत्र
 • स्थानिक स्वराज्य संस्थेत व्यवसाय करण्याबाबत ना हरकत प्रमाणपत्र
 • प्रतिज्ञापत्र
 • तांत्रिक व्यवसाय करता परवाने किंवा लायसन्स
 • 8 वर्षे सेवा शिल्लक असलेल्या 2 जामिनदारांची हमीपत्रे किंवा शेतीचे गहाणखत. तसेच दोन्हीतील जामिनदारांचे जामिनदार राहणार असल्याबाबतचे संमतीपत्र.
 • व्यवसायाचा प्रकल्प अहवाल, कच्चामाल, यंत्र सामुग्री इत्यादींचे दर पत्रक.

अपंग कर्ज योजना 2022: अर्ज, लाभ, संपर्क कार्यालय संपूर्ण माहिती

आवश्यक सूचना

वरील सर्व कागदपत्रांच्या मूळ प्रमाणपत्र न जोडता अर्जदाराने त्या साक्षांकित प्रती जोडाव्यात या कागदपत्रांच्या साक्षांकित प्रती जोडाव्यात.

अर्ज कुठे करावा

महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर म्हणजेच www.msobcfdc.org वर सर्व कागदपत्रांसहित अर्ज सादर करावा. अर्जदारानी अधिक माहितीसाठी संबंधीत जिल्हयांतील जिल्हा व्यवस्थापक यांचेशी संपर्क करावा.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top