कृषी GR

राष्ट्रीय कृषी विकास योजना-रफ्तार GR 2023

शेतकरी मित्रांनो, आज आपण या लेखात राष्ट्रीय कृषी विकास योजना – रफ्तार GR 2022 विषयी माहिती पाहणार आहोत. या केंद्र आणि राज्य पुरस्कृत योजनेसाठीचा मंत्री मंडळ बैठकीतील शासन निर्णयाची माहिती या लेखात तुम्हाला मिळणार आहे. राष्ट्रीय कृषी विकास योजना – रफ्तार 2022 राष्ट्रीय कृषी विकास योजना रफ्तार ही योजना केंद्र आणि राज्य शासनाच्या अनुक्रमे 60:40 …

राष्ट्रीय कृषी विकास योजना-रफ्तार GR 2023 Read More »

कृषी यांत्रिकीकरण योजना सर्व GR 2023

कृषी यांत्रिकीकरण योजना GR: नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, आज आपण या लेखामध्ये राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजना संबंधित शासन निर्णयाची माहिती पाहणार आहोत. सन २०२२-२३ मध्ये कृषी यांत्रिकीकरण योजना राबवण्यासाठी निधी वितरित करण्याबाबतचा शासन निर्णय दिनांक २ मे २०२२ रोजी घेण्यात आलेला आहे. कृषी यांत्रिकीकरण योजना 2022 राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजना राबविण्यासाठी प्रशासनाकडून मान्यता देण्यात …

कृषी यांत्रिकीकरण योजना सर्व GR 2023 Read More »

5.25 कोटी पिकांवरील कीड-रोग सर्वेक्षण व सल्ला (क्रॉपसॅप) योजना करिता वितरित

कीड-रोग सर्वेक्षण व सल्ला (क्रॉपसॅप) योजना 2022: नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, आज आपण या लेखांमध्ये महाराष्ट्र राज्यातील प्रमुख पिकांवरील कीड व रोगांच्या व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने कीड-रोग सर्वेक्षण व सल्ला योजनेच्या (क्रॉपसॅप) अंमलबजावणी करिता रुपये 5.25 कोटी एवढा निधी वितरीत करण्याबाबतच्या शासन निर्णयाची माहिती आज या लेखांमध्ये पाहणार आहोत कीड-रोग सर्वेक्षण व सल्ला (क्रॉपसॅप) योजना 2022 प्रमुख पिकांवरील …

5.25 कोटी पिकांवरील कीड-रोग सर्वेक्षण व सल्ला (क्रॉपसॅप) योजना करिता वितरित Read More »

मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजना GR माहिती । ठिबक सिंचन तुषार सिंचन अनुदान

ठिबक सिंचन अनुदान तुषार सिंचन अनुदान योजना महाराष्ट्र: नमस्कार मित्रांनो, आज आपण या लेखांमध्ये मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजने संबंधित शासन निर्णय GR ची माहिती आणि मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजना यादी PDF पाहणार आहोत. मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजना महाराष्ट्र राज्यातील शेतकऱ्यांना शास्वत सिंचनाची सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या उद्दिष्टाने ही योजना राज्यात दिनांक 19 …

मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजना GR माहिती । ठिबक सिंचन तुषार सिंचन अनुदान Read More »

खरीप पिक विमा योजना 2023-24 (PMFBY) Online अर्ज सुरू GR संपूर्ण माहिती

Kharip Pik Vima Anudan Yojana Online Apply: नमस्कार मित्रांनो, आज आपण या लेखांमध्ये प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप हंगाम संबंधित ची संपूर्ण माहिती, शासन निर्णय GR आणि पीक नुकसान भरपाईसाठी अर्ज कसा करायचा याची माहिती पाहणार आहोत. Update खरीप पिक विमा योजना Online Appy प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप हंगाम 2022-23 योजनेत अर्ज करण्यासाठी शेतकऱ्यांना …

खरीप पिक विमा योजना 2023-24 (PMFBY) Online अर्ज सुरू GR संपूर्ण माहिती Read More »

नागरी सहकारी बँकांना एकरकमी कर्ज परतफेड योजना 2023 लागू महाराष्ट्र शासन GR

नमस्कार मित्रांनो, आज आपण या लेखात एकरकमी कर्ज परतफेड योजना 2022 संबंधित 6 जून 2022 रोजीच्या शासन परिपत्रकाची माहिती या लेखामध्ये पाहणार आहोत. एकरकमी कर्ज परतफेड योजना 2022 महाराष्ट्र राज्यातील नागरी सहकारी बँकांना अनुत्पादक कर्जामधील प्रभावी वसुलीसाठी सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी शासनास शिफारस केल्याप्रमाणे योजना राबवण्यास यापूर्वी वेळोवेळी शासनाने …

नागरी सहकारी बँकांना एकरकमी कर्ज परतफेड योजना 2023 लागू महाराष्ट्र शासन GR Read More »

महा-एग्रीटेक प्रकल्प: 30 कोटी 38 लाख किमतीसह 2022-23 ते 2024-25 मुदतवाढ

महा-एग्रीटेक प्रकल्प: नमस्कार मित्रांनो, आज आपण या लेखामध्ये कृषी विभागाच्या ई-गव्‍हर्नन्‍स योजना अंतर्गत मंजूर महा-एग्रीटेक प्रकल्पास सन 2022-23 ते 2024-25 करिता मुदतवाढ देण्यासंबंधीचा दिनांक 6 जून 2022 रोजीच्या शासन परिपत्रकाची माहिती आज आपण या लेखात पाहणार आहोत. महा एग्रीटेक प्रकल्प सन 2019-20 च्या खरीप व रब्बी हंगामापासून राज्यात उपग्रह व तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून राज्यातील पीकनिहाय …

महा-एग्रीटेक प्रकल्प: 30 कोटी 38 लाख किमतीसह 2022-23 ते 2024-25 मुदतवाढ Read More »

कुसुम सोलार पंप योजना पेमेंट भरण्यासाठी मुदत वाढली !! ही आहे शेवटची तारीख

Kusum Solar Krushi Pump Yojana: शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण असणार योजना म्हणजे कुसुम सोलार पंप योजना. या योजनेसाठी राज्यातून शेतकऱ्यांनी अर्ज केलेले होते. आणि त्यामधून लाभार्थी शेतकऱ्यांची बेनिफिशरी लिस्ट म्हणजेच यादी जाहीर करण्यात आलेली होती. यादीनंतर शेतकऱ्यांना आवश्यक ते कागदपत्र अपलोड करायचे होते. मागील काही दिवसांपासून पेमेंटचा भरणा करण्याचा ऑप्शन लाभार्थी शेतकऱ्यांना आलेला होता. यासाठी दिनांक 10 …

कुसुम सोलार पंप योजना पेमेंट भरण्यासाठी मुदत वाढली !! ही आहे शेवटची तारीख Read More »

गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना सर्व GR 2023

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, आज आपण या लेखामध्ये गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना GR 2022 संबंधित चालू आर्थिक वर्षातील जीआर संबंधित माहिती या लेखामध्ये पाहणार आहोत. त्यासाठी हा लेख संपूर्ण नक्की वाचा. गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना GR 2022 सन 2019-20 या वर्षांमध्ये गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजना चालू ठेवण्यासाठी दिनांक 15-12-2019 रोजी च्या …

गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना सर्व GR 2023 Read More »

Ah Mahabms नाविन्यपूर्ण योजना GR: गाई म्हशी गट वाटप 6000 लाख मंजूर

Ah Mahabms नाविन्यपूर्ण योजना GR: नमस्कार मित्रांनो, आज आपण या लेखांमध्ये राज्यस्तरीय नाविन्यपूर्ण योजना (समाज कल्याण विभाग शासन निर्णय GR) अंतर्गत अनुसूचित जाती घटकांसाठी दुधाळ संकरित गाई किंवा म्हशींची गट वाटप अनुदान योजना यासाठी सन 2022-23 च्या अर्थसंकल्पीय तरतुदी मधून मंजूर झालेल्या रोजीच्या शासन निर्णयाची माहिती आज या लेखांमध्ये पाहणार आहोत. Ah Mahabms नाविन्यपूर्ण योजना …

Ah Mahabms नाविन्यपूर्ण योजना GR: गाई म्हशी गट वाटप 6000 लाख मंजूर Read More »

पोखरा योजना GR 2023: 265 कोटी नानाजी देशमुख कृषी संजीवनीसाठी वितरित

पोखरा योजना GR 2022 महाराष्ट्र: नमस्कार मित्रांनो, आज आपण या लेखामध्ये नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प म्हणजेच पोखरा योजना 2022 साठी आर्थिक वर्षात मंजूर निधी संदर्भातील शासन निर्णयाची माहिती आज या लेखांमध्ये पाहणार आहोत. पोखरा योजना 2022 (नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प) हवामान बदलास अतिसंवेदनशील असलेल्या मराठवाडा आणि विदर्भ विदर्भातील 4210 गावे तसेच विदर्भातील पूर्णा …

पोखरा योजना GR 2023: 265 कोटी नानाजी देशमुख कृषी संजीवनीसाठी वितरित Read More »

Ah Mahabms नाविन्यपूर्ण योजना शेळी/मेंढी गट वाटप योजना GR PDF

Ah Mahabms नाविन्यपूर्ण योजना 2023: नमस्कार मित्रांनो, आज आपण या लेखांमध्ये राज्यस्तरीय नाविण्यपूर्ण शेळी किंवा मेंढी गट वाटप तसेच 1000 मांसल कुक्कुट पक्षी संगोपनात द्वारे कुक्कुटपालन व्यवसाय सुरू करणे. या योजनांमध्ये निवड झालेल्या लाभार्थ्यांना गट खरेदी किंवा पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी कालावधी निश्चित करण्याबाबतचा दिनांक 24 जून 2022 रोजी चा शासन निर्णय माहिती या लेखामध्ये पाहणार …

Ah Mahabms नाविन्यपूर्ण योजना शेळी/मेंढी गट वाटप योजना GR PDF Read More »

Scroll to Top