कृषी यांत्रिकीकरण योजना सर्व GR 2024

कृषी यांत्रिकीकरण योजना GR: नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, आज आपण या लेखामध्ये राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजना संबंधित शासन निर्णयाची माहिती पाहणार आहोत. सन २०२२-२३ मध्ये कृषी यांत्रिकीकरण योजना राबवण्यासाठी निधी वितरित करण्याबाबतचा शासन निर्णय दिनांक २ मे २०२२ रोजी घेण्यात आलेला आहे. कृषी यांत्रिकीकरण योजना 2022 राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजना राबविण्यासाठी प्रशासनाकडून मान्यता देण्यात […]

कृषी यांत्रिकीकरण योजना सर्व GR 2024 Read More »