5.25 कोटी पिकांवरील कीड-रोग सर्वेक्षण व सल्ला (क्रॉपसॅप) योजना करिता वितरित

कीड-रोग सर्वेक्षण व सल्ला (क्रॉपसॅप) योजना 2022: नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, आज आपण या लेखांमध्ये महाराष्ट्र राज्यातील प्रमुख पिकांवरील कीड व रोगांच्या व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने कीड-रोग सर्वेक्षण व सल्ला योजनेच्या (क्रॉपसॅप) अंमलबजावणी करिता रुपये 5.25 कोटी एवढा निधी वितरीत करण्याबाबतच्या शासन निर्णयाची माहिती आज या लेखांमध्ये पाहणार आहोत कीड-रोग सर्वेक्षण व सल्ला (क्रॉपसॅप) योजना 2022 प्रमुख पिकांवरील […]

5.25 कोटी पिकांवरील कीड-रोग सर्वेक्षण व सल्ला (क्रॉपसॅप) योजना करिता वितरित Read More »